Historisch Joure

19 augustus 2005 Jubileum in teken "Historisch Joure". De Winkeliersver. WIH in Joure bestaat 75 jaar en dat moet gevierd worden. De gedachte achter "Historisch Joure" is het fenomeen Boerenbruiloft en de Ballonfeesten, die inmiddels naam hebben gemaakt en niet meer weg te denken zijn uit de Jouster zomerevenementen. "Historisch Joure" past daar heel goed bij en ook dit feest wil de WIH vast op de agenda hebben als jaarlijks terugkerend fenomeen. De bezoeker wordt meegenomen naar vroeger tijden rond 1900 - 1930. Een tijd van ratelende wagenwielen door de Midstraat, fietsen, handkarren en de eerste auto's. De Tjongerskotsploech uit Heerenveen zal vanaf 14.00 uur op de Merk, voor de RK Kerk, de Jouster Toer en nabij de Flecke een optreden verzorgen, compleet met een kledingshow. Ans Bouma vertelt de bezoekers hoe de boer en boerin, de bôlekoerrinster en andere interessante figuren in Friesland eruit zagen anno 1900. 's Avonds treedt naast de Skotsploech op de diverse locaties de zang- en dansgroep Aald Hindeloopen op met een boeiend programma. Ook een groep trekzakmuzikanten en een bijzonder draaiorgel vermaken het publiek.


19 augustus 2005 Bui deert feestdag niet. De feestdag trok flink wat publiek, helaas gooide een stevige onweersbui 's middags roet in het eten en dat terwijl de vrijdag nog zo stralend was begonnen. De Midstraat en omgeving biedt voldoende schuilmogelijkheden en "skotse" kan desnoods ook in de Ned. Herv. Kerk, hoewel dat een eeuw geleden ongepast zou zijn geweest. De namiddag en vooral avond brachten gelukkig beter terrasjesweer. Dat het beter weer werd was te merken en hadden de Tjongerskotsploech uit Heerenveen, de zang- en dansgroep Aald Hielpen uit Hindeloopen (respectievelijk bij de Jouster Toer en de Rooms Katholieke Kerk) veel belangstelling. 's Middags was tijdens een modeshow tekst en uitleg over de kledij gegeven, door Ans Bouma. Bij die modeshow hadden ook de ouderwetse aanspanningen van Watte Bruinsma zich vertoond en de bijbehorende paardenmestgeur hing 's avonds nog altijd in de Midstraat. Dat droeg zeker bij tot de zo verlangde nostalgische sfeer. De primeur van deze feestdag Historisch Joure was ouderwets gezellig.