Sivo-festival Odoorn

3-7 augustus 2005 Internationaal Folkloristisch Dansfestival Odoorn. Het SIVO dansfestival, met jaarlijks zo'n twintig dansgroepen, is uitgegroeid tot het grootste folklore festival van Nederland dat tevens behoort tot de grootste van Europa. Sivo dankt haar succes aan de vele vrijwilligers die gezamelijk het evenement tot een jaarlijks cultureel hoogtepunt maken. Het doel van het SIVO festival was en is het met behulp van deze dans en cultuur dichter bij elkaar brengen van volkeren in de wereld. De gastgezinnen die dansers uit alle delen van de wereld een aantal dagen onderdak en gastvrijheid bieden spelen daar een belangrijke rol in. Tijdens het festival spelen de dansgroepen natuurlijk de hoofdrol.


5 augustus 2005 De folkloristische dansgroep De Tjongerskotsploech uit Heerenveen was uitgenodigd op het Sivo festival in Odoorn. De groep mocht Nederland vertegenwoordigen. De Heerenveense groep was een waardig ambassadeur van Nederland en heeft met oude dansen en fraaie kostuums met sieraden de duizenden bezoekers van het festival laten genieten van de Friese folklore. De Tjongerskotsploech mocht het gala openen, en afsluiten met het "Friese folkslied". De muziek werd verzorgd door Sjoukje Postma uit Giekerk, de dansleiding was in handen van Aukje Wijbenga uit Molenend.