2007

Zaterdag 29 september

ontvingen we in de Koningshof te Heerenveen de dansgroep "de Korenaer" uit Almelo.
De ontvangst was met koffie en krentebrood.
Aangezien het regende konden we nog niet vertrekken naar Nieuwehorne.

(Door te klikken op een foto kunt u deze vergroten/verkleinen)

We oefenden gezamenlijk een aantal dansen met de bedoeling die 's middags als afsluiting uit te voeren. Hoewel het bleef regenen vertrokken we tenslotte naar het feestterrein waar we een plekje vonden in de grote tent, op het toneel. Helaas bleef het slecht weer. Ook in de tent konden we, vanwege de strakke programmering, niet optreden. Een aantal showleden had zitting genomen in "het kraampje". Daar was, ondanks de slechte weersomstandigheden, nog vrij veel belangstelling.
Zonder opgetreden te hebben, keerden we terug naar Heerenveen. Tijdens de maaltijd showden onze gasten kun kostuums en brachten ze een tweetal mooie liedjes ten gehore. Ons kostuum werd evens geshowd.
De Tjongers zwaaiden de gasten tenslotte uit.
Mogelijk wordt deze dansgroep volgend jaar weer uitgenodigd.
Ondanks de regen, hebben we samen toch nog een plezierige dag gehad.