Lhee - Oogstdag

Oogstdag op 9 augustus 2008 te Lhee, op uitnodiging van de Dwingeler Daansers.

Naast dansen,

werden oogstwerkzaamheden zoals sikkel scherpen, maaien, binden enz. in beeld gebracht.

De Tjongerskotsploech

kijkt naar de verrichtingen van de Dwingeler Daansers.

Dan is er even pauze voor de beide dansgroepen