Ossenzijl - Voorjaarsfair

De Tjonger Skotsploech werkt zo nu en dan ook mee aan fairs, om de folklore onder de mensen te brengen.

Zij demonstreren dan het één en ander zoals, sokken breien met kabels er in, floddermuts stijven en opmaken, mooie kantjes haken.

Een nevendoel is om ook mensen enthousiast te krijgen om eens de oefenavonden van de groep te bezoeken om vervolgens misschien lid te worden.